Blog

Feestelijke uitreiking Taal op de Werkvloer statushouders

Groep deelnemers bij een certificaatuitreiking in met een certificaat in hun handen
Nieuws

Feestelijke uitreiking Taal op de Werkvloer statushouders

Feestelijke uitreiking Taal op de Werkvloer
Alleen maar enthousiaste en blije gezichten bij de deelnemers van het traject van de Bouwschool, in samenwerking met SosyTraining, Opleidingscentrum West-Brabant en WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP). En terecht! Want de groep gemotiveerde en enthousiaste statushouders hebben allemaal het traject Taal op de Werkvloer en leerwerktraject in de bouw succesvol doorlopen. De opleiding werd afgesloten met een feestelijke uitreiking van een officieel certificaat. Bij deze uitreiking waren de trotse werkbegeleiders, WSP en collega’s op de werkvloer aanwezig.

Praktijkgericht leren
We hebben van tevoren een bezoek afgelegd op de locatie waar de statushouders het leerwerktraject hebben gevolgd. Hier hebben we hun werksetting bekeken, zijn er foto’s gemaakt en hebben we daarop ons lesmateriaal (diverse branches) voor de training op maat ontwikkeld. Op deze manier zullen de statushouders beter functioneren in een (toekomstige) betaalde werkomgeving, waardoor ze beter mee kunnen doen in de samenleving. Daarnaast is er gefocust op de aansluiting op de werkvloer, want taalvaardigheid is ook belangrijk om op sociaal gebied mee te kunnen doen.

Interactieve lessen
Een geslaagde training valt en staat met gemotiveerde cursisten. Daarom hebben wij de deelnemers gemotiveerd door interactieve lessen met veel gevarieerde oefeningen, veel voorbeelden en leuke taaloefeningen op de werkvloer. Zo komt de taal echt tot leven en hebben de statushouders in de praktijk extra (vak) taal geleerd.

Gedifferentieerde aanpak
Kortom, het stimuleren van taalvaardigheid op de werkvloer verhoogt de werksfeer, verbetert bedrijfsvoering en zorgt voor veiligere werkomstandigheden. SosyTraining biedt interactieve en leuke trainingen, waardoor de cursisten vaardigheden leren die ze direct kunnen gebruiken in hun werk. Door een gedifferentieerde aanpak gericht op de praktijk leren alle deelnemers op hun eigen manier, waardoor ze sneller bekend worden met het zelf spreken van de Nederlandse taal. De deelnemers hebben aangegeven in het werk actief verder aan de slag te blijven met de taal.
Mooi resultaat waarin de kansen op werk voor deelnemers zijn vergroot en voor een aantal die al tijdens het traject een betaalde baan hebben verkregen.

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes in hun verder loopbaan.

Dank aan het Opleidingscentrum West-Brabant en Werkgeversservicepunt West-Brabant (WSP) voor het vertrouwen en mooie samenwerking. Op naar meer!