Inburgering

Kennis van de kernwaarden is een belangrijke randvoorwaarde voor participatie en deelname aan de Nederlandse samenleving.

Bewustwording en handvatten

Nieuwe Wet Inburgering 2021

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering gestart. In het nieuwe inburgeringsstelsel heeft de gemeente een belangrijke regierol. De gemeenten is verantwoordelijk voor diverse onderdelen die de nieuwe inburgeraars moeten doorlopen. SosyTraining heeft ruime ervaring met de Wet Inburgering en ondersteunt gemeenten bij het verzorgen van diverse onderdelen van de Wet Inburgering zoals bijvoorbeeld de Module Arbeidsmarkt en Participatie en het Participatieverklaringstraject. Ook ondersteunen we gemeenten bij advies, opdrachten en maatwerkprojecten.

Om succesvol in te burgeren biedt SosyTraining de volgende modules en trainingen aan:

We maken echt het Verschil!

Modules Inburgering

Module Arbeidsmarkt en Participatie

Voor een gezonde participatie van de inburgeringsplichtigen in de Nederlandse samenleving is een kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt van groot belang. Een duurzame participatie wordt bereikt wanneer de inburgeringsplichtigen daarbij over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. In de Module Arbeidsmarkt & Participatie gaat SosyTraining hiermee aan de slag. Lees meer

Participatieverklaringstraject

De inburgeraar maakt tijdens deze training kennis met fundamentele Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Ook gaan we uitgebreid in op de solidariteit in Nederland. Lees meer

Module Financiele Zelfredzaamheid

Met de module financiële zelfredzaamheid ondersteunen we statushouders bij het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid. Dit doen we door middel van het het verzorgen van workshops in combinatie met persoonlijke begeleiding. Zo realiseren we dat er meer grip komt op eigen financiën om de financiële zelfredzaamheid verder te bevorderen. Lees meer

Onze partners

Onze Werkwijze