Module Arbeidsmarkt en Participatie

SosyTraining is expert op het gebied van werk en loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor statushouders.

Klaar voor de arbeidsmarkt

Module arbeidsmarkt en participatie

Voor een gezonde participatie van de statushouders in de Nederlandse samenleving is een kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt van groot belang. Welke eerste stappen kunnen ze zetten? Welke werknemersvaardigheden hebben ze? Is er al een netwerk en CV aanwezig?

We gaan in de MAP onder andere aan de slag met kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt en werkcultuur. Kijken we naar de wensen en arbeidsmarktcompetenties en brengen we in beeld wat past bij hun ontwikkelbehoeften.

We organiseren de training in eigen taal en werken met cultuursensitieve trainers.. 

AnyConv.com__AdobeStock_257182822
Schudden van handen bij het ontvangen van een contract

Deskundig informeren

Duurzame Participatie

We willen dat inburgeraars goed deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt is daarbij van groot belang.

Als inburgeraars beschikken over de juiste kennis en vaardigheden vergroten we hun kans op een duurzame participatie.

Veel inburgeraars ontbreekt het aan kennis over de financiële gevolgen van (geen) werk en informatie over toeslagen en ons socialezekerheidsstelsel. Dit heeft vaak een negatief effect op de duurzaamheid van de participatie. We geven in deze training daarom ook specifiek informatie over deze onderwerpen.

Actief stimuleren

Inzicht in mogelijkheden

In de module Arbeidsmarkt en Participatie stimuleert SosyTraining de deelnemers om actief aan de slag te gaan met de persoonlijke loopbaan en participatie in Nederland. We brengen de beroepskansen in kaart en geven de deelnemers een beroepenoriëntatie. Dit geeft hun inzicht in mogelijke werkgebieden. Door het aanleren van competenties als sollicitatie- en werknemersvaardigheden stomen we de deelnemers klaar voor de arbeidsmarkt.

Man tekent contract met een grote pen

Kenmerken Training

Bruggenbouwers

Als bruggenbouwers verkleinen we de kloof tussen twee werelden. Dat doen we in hun eigen taal en op een cultuursensitieve manier, zodat statushouders écht begrijpen waar het over gaat.

Doelgericht en efficient

We nemen de hulpvraag niet over, maar maken statushouders zelfredzaam. Met onze hulp lossen zij het zélf op. Ze krijgen inzicht in hun eigen situatie en zoeken zelf naar de juiste aanpak. We passen ons programma en begeleiding aan op de behoeftes en wensen van de statushouders. We kijken echt naar wat er nodig is.

Onze partners

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?