Module Financiële Zelfredzaamheid

Om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de samenleving, moet je wel begrijpen wat er van je verwacht wordt. Alleen als statushouders de weg weten te vinden binnen onze maatschappij kunnen ze regie voeren over hun eigen leven.

Workshops en individuele begeleiding

Module financiële zelfredzaamheid

Statushouders hebben bij aankomst in Nederland vaak al veel meegemaakt. Er komt veel op hen af. Zodra statushouders zich vestigen in een gemeente, komen zij in aanraking met het ingewikkelde Nederlandse financiële systeem. Hier beginnen zorgen over inkomsten en uitgaven. Met de module financiële zelfredzaamheid ondersteunen we statushouders via workshops en persoonlijke begeleiding bij het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid.

Loan.
Overleg tussen 3 mensen over werk

Workshops in eigen taal

Zo snel mogelijk meedoen

Deelnemers leren hoe om te gaan met geld en krijgen tips om brieven en e-mails beter te begrijpen. Ze leren internetbankieren en zijn in staat om hun financiën online te beheren. Daarnaast besteden we volop aandacht aan de financiële gevolgen van werk. De trainingen zijn cultuursensitief en in de taal van de statushouders, met een focus op het Nederlands. Er zijn verschillende maatwerkvarianten mogelijk.

Maatwerk en bewustwording

Verantwoordelijkheid Gemeenten

Door het aanbieden van deze training voldoen gemeenten aan hun verantwoordelijkheid om de financiële zelfredzaamheid van statushouders te vergroten zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Collega die samen werken

Onze partners

Cultuursensitief

Kenmerken Training

Bruggenbouwers

Als bruggenbouwers verkleinen we de kloof tussen twee werelden. Dat doen we in hun eigen taal en op een cultuursensitieve manier, zodat ze écht begrijpen waar het over gaat.

Maatwerk in onze begeleiding

We nemen de hulpvraag niet over, maar maken statushouders zelfredzaam. Met onze hulp lossen zij het zélf op. Ze krijgen inzicht in hun eigen situatie en zoeken zelf naar de juiste aanpak. We passen ons programma en begeleiding aan op de behoeftes en wensen van de statushouders. We kijken echt naar wat er nodig is.

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?