Participatieverklaringstraject

Kennis van de kernwaarden is een belangrijke randvoorwaarde voor participatie en deelname aan de Nederlandse samenleving.

Inleiding Nederlandse kernwaarden

Participatieverklarings-traject

De inburgeraar maakt tijdens deze training kennis met fundamentele Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Ook gaan we uitgebreid in op de solidariteit in Nederland.

Hand in hand
getekende mensen in kleur

Spelregels Nederlandse Samenleving

Spelenderwijs leren

Tijdens de training besteden we op een cultuursensitieve manier veel aandacht over de wijze waarop we met elkaar in Nederland omgaan. We organiseren activiteiten/excursies waarbij we diverse belangrijke kernwaarden vertalen naar de praktijk. Zo maken we de statushouders ‘spelenderwijs’ kennis met de regels in de Nederlandse samenleving.

Aansluitend organiseren we de ondertekening van de Participatieverklaring. Hiermee onderschrijven en aanvaarden de statushouders de Nederlandse kernwaarden.

Cultuursensitief en waardeverbinding

Kenmerken Trainingen

Maatwerk in onze begeleiding

We nemen de hulpvraag niet over, maar maken statushouders zelfredzaam. Met onze hulp lossen zij het zélf op. Ze krijgen inzicht in hun eigen situatie en zoeken zelf naar de juiste aanpak. We passen ons programma en begeleiding aan op de behoeftes en wensen van de statushouders. We kijken echt naar wat er nodig is.

Bruggenbouwers

Als bruggenbouwers verkleinen we de kloof tussen twee werelden. Dat doen we in hun eigen taal en op een cultuursensitieve manier, zodat statushouders écht begrijpen waar het over gaat.

Onze partners