Participatie

Om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de samenleving, moet je wel begrijpen wat er van je verwacht wordt. Alleen dan kunnen statushouders regie voeren over hun eigen leven.

COACHING EN BEGELEIDING IN EIGEN taal

Succesvolle participatie in de maatschappij

Intensieve begeleiding en deskundig informeren speelt een essentiële rol bij de integratie en participatie van statushouders. Nederland is voor statushouders in veel opzichten een stuk complexer dan het land van herkomst. SosyTraining helpt deze groep in hun eigen taal met kennis en vaardigheden, die nodig zijn om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Zo bevorderen we hun zelfredzaamheid. We delen geen vis uit, maar leren mensen hoe ze moeten vissen.

Motiveren, verbinden en stimuleren

Krachtvrouwen

Vooral vrouwelijke nieuwkomers ervaren veel hindernissen op hun weg naar integratie. De meeste vrouwen zijn gemotiveerd om te werken en willen actief meedoen in de samenleving. Door zichzelf in hun eerste jaren in Nederland weg te cijferen, plaatsen zij zichzelf op achterstand. En dat leidt vaak tot een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer

Financiën en arbeid

Voor veel statushouders zijn ons financiële stelsel en de wet- en regelgeving rond toeslagen en belastingen te complex. Tijdens deze training volgen deelnemers in de eigen taal workshops gericht op: arbeidsmarkt, toeslagen, ons socialezekerheidsstelsel en de financiële gevolgen ten aanzien van werk. Lees meer

Paticipatietraject

SosyTraining begeleidt statushouders in de stappen naar participatie of werk. We maken een persoonlijk integratieplan en begeleiden statushouders in de moedertaal, op cultuursensitieve wijze. We stomen de deelnemers, zowel fysiek als mentaal, klaar om zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij. Het liefst door middel van betaald werk. Lees meer

Onze Werkwijze

Onze partners