Financiën en Arbeid

De training maakt statushouders wegwijs op het gebied van de arbeidsmarkt, het belastingstelsel en onderwijs

Werken loont

Financien en arbeid

Veel statushouders willen hun eigen boontjes doppen en niet afhankelijk zijn van een uitkering. Maar voor veel van hen zijn het financiële stelsel en de wet- en regelgeving rondom de toeslagen en de belastingdienst te complex. De uitkering vormt een veilige basis en door gebrek aan kennis over hoe zaken in Nederland precies geregeld zijn, wordt de stap naar betaald werk vaak niet gezet.

SosyTraining laat zien dat werken echt loont. Onze ervaring is dat onder statushouders deze onderwerpen enorm leeft en er behoefte is aan deskundige informatie. 

Close up hand are putting coins into a stack of coins represent by increasing graph of growth coins stack, Business financial money saving for wealth management concept with blur background copy space
2 mensen die bruggen bouwen

Praktijkgericht en cultuursensitief

Situatie moeilijk te veranderen

Eenmaal in Nederland gaan statushouders het liefst snel aan het werk. Toch is het voor velen van hen moeilijk om hier aan een baan te komen. Ze weten niet hoe de Nederlandse arbeidsmarkt en ons belastingstelsel in elkaar zitten. En hun Nederlands is vaak nog te beperkt om die kennis tot zich te nemen. Zo kunnen zij hun situatie maar moeilijk veranderen en blijven vaak in de bijstand zitten. Veel nieuwkomers worstelen daarom met hun financiën. Met als gevolg dat schulden de integratie in de weg staan.

Tijdens de training gaan we hiermee aan de slag!

Arbeidsmarkt

Workshops in eigen taal

Tijdens de training komen deelnemers wekelijks samen in groepsverband. Hier volgen zij in eigen taal workshops die gericht zijn op de rechten en plichten arbeidsmarkt, toeslagen, financiële gevolgen ten aanzien van werk en informatie over ons socialezekerheidsstelsel. De training is interactief, cultuursensitief en praktijkgericht. Ook maken we samen een representatief CV.

De training heeft als doel deelnemers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

workshop beschreven met letters

Onze partners

Kenmerken Training

Maatwerk

Wij staan voor maatwerk, want iedere statushouder heeft een eigen geschiedenis en toekomstbeeld.

We coachen en begeleiden op een manier die bij hem of haar past.

Samenwerken

werken we samen met allerlei lokale maatschappelijke organisaties en werkgevers. We kennen de spelers in het veld en weten hoe belangrijk multidisciplinaire samenwerkingen zijn.

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?