Participatietraject

SosyTraining traint en begeleidt statushouders naar duurzame participatie. We stomen ze door onze intensieve coaching en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Hiermee bieden we statushouders een sterke basis voor duurzame integratie en participatie.

Duurzame participatie

Participatietraject

Veel statushouders komen moeilijk aan werk. Dat heeft vaak verschillende oorzaken, zoals de taalbarrière, interculturele verschillen of persoonlijke problemen. SosyTraining begeleidt de statushouder individueel en groepsgewijs in de stappen naar (betaald of vrijwilligers) werk. Met als uiteindelijk doel dat de deelnemer meer zelfredzaam is en volop meedoet in de samenleving.

Verschillende handjes van diverse culturen samen naar elkaar toe
3 vrouwen kijkend naar een laptop

Intensieve begeleiding

Motiveren en Coachen

Om mensen met een grote uitdaging op de arbeidsmarkt (weer) aan het werk te krijgen, beginnen we met gesprekken over wat iemand kan en wil. Waar liggen iemands talenten? We begeleiden de deelnemer in wat hij lastig vindt. Dat is soms het vinden van een vast dagritme, maar ook werknemersvaardigheden of solliciteren. Aansluitende motiveren we de deelnemer om zelf passende vacatures te vinden.

We maken een persoonlijk integratieplan en stimuleren de deelnemers om hiermee actief aan de slag te gaan. Ook benaderen wij zelf werkgevers/maatschappelijke organisaties in ons brede netwerk. Heeft de statushouder een plek gevonden? Dan ondersteunt in de eerste periode een van onze (job)coaches zowel de werkgever als werknemer. Zo vergroten we de kans op een duurzame inzet.

Werken naar vertrouwen

Werkfit

We begeleiden en trainen statushouders in de moedertaal, op cultuursensitieve wijze. Dit schept een vertrouwensband. Van daaruit stimuleren we hen om stappen te zetten naar (betaald of vrijwilligers) werk.

We maken de statushouders werkfit en stomen hen, zowel fysiek als mentaal, klaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvoor zetten we onder meer in op: informatie over financiële gevolgen ten aanzien van werk, werknemersvaardigheden, normen en waarden op de werkvloer en enzv. Dit geeft de statushouders een basis om duurzaam aan het werk te gaan.

Man tekent contract met een grote pen

Onze partners

Cultuursensitief

Onze Werkwijze

Bruggenbouwers

Als bruggenbouwers verkleinen we de kloof tussen twee werelden. Dat doen we in hun eigen taal en op een cultuursensitieve manier, zodat ze écht begrijpen waar het over gaat.

Maatwerk in onze begeleiding

We nemen de hulpvraag niet over en lossen die op, maar maken statushouders zelfredzaam. Met onze hulp kunnen zij het zelf doen. Ze krijgen inzicht in hun eigen situatie en zoeken zelf naar de juiste aanpak.

We passen ons programma en begeleiding aan op de behoeftes en wensen van de statushouders. We kijken wat er nodig is.

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?