Blog

Samenwerking MAP met de gemeente Edam-Volendam

Verschillende handjes van diverse culturen samen naar elkaar toe
Nieuws

Samenwerking MAP met de gemeente Edam-Volendam

De Gemeente Edam-Volendam heeft voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021 de samenwerking gezocht met Sosytraining. Samen gaan we aan de slag met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) voor de nieuwe inburgeraars.

Werken in Nederland
We hebben een mooi programma ontwikkeld voor de MAP waar we aanvullend informatie delen over ons socialezekerheidsstelsel en de financiële gevolgen ten aanzien van werk meenemen. Hiermee leggen we een stevige basis voor de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Wat gaan we nog meer doen voor de gemeente Edam-Volendam
Voor de ondertussen groep gaan we de training financiën en arbeid organiseren. De training maakt statushouders wegwijs op het gebied van de arbeidsmarkt, het belastingstelsel en onderwijs. In de eigen taal bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden alles wat ze moeten weten over ons socialezekerheidsstelsel, financiële gevolgen ten aanzien van werk, arbeidsovereenkomsten, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), CAO en andere belangrijke arbeidsmarktonderwerpen. Hiermee willen we de uitstroom uit de bijstand verhogen en de drempel naar werk en studie verlagen.

We kijken uit naar een mooie samenwerking en danken de gemeente Edam-Volendam voor het vertrouwen in Sosytraining!