Sociaal Domein

Om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de samenleving, moet je wel begrijpen wat er van je verwacht wordt. Alleen dan kunnen statushouders regie voeren over hun eigen leven.

Training en coaching op maat

Trainingen voor gemeenten en werkgevers

De komst van statushouders naar een gemeente of bedrijf kan impactvol zijn. Heeft u statushouders in dienst? Of denkt u erover iemand aan te nemen? De werkcultuur en achtergrond van statushouders zijn vaak anders dan we in Nederland gewend zijn. In onze trainingen laten we professionals, werkgevers of medewerkers zien hoe ze deze verschillen kunnen overbruggen door bewust te zijn van andere waarden, (werk)cultuur en referentiekaders van statushouders.

Hoe gaat u daarmee om? Hoe zorgt u dat nieuwkomers zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij? Uw rol is belangrijk! Tijdens onze trainingen gaan we dieper in op de regierol die u als professional of werkgever heeft. U krijgt informatie, praktijkvoorbeelden en tools om de begeleiding van de statushouders op een goede manier verder vorm te geven.

Training Cultuursensitief Werken
Muslim businesswoman presenting in an office meeting

Cultuursensitief werken helpt om de verschillen te overbruggen

Deze training is gericht op communicatie tussen verschillende culturen, met als doel beter aan te sluiten bij de uitdagingen en belevingswereld van statushouders. Door middel van praktijkvoorbeelden en casuïstiek maken we professionals, vrijwilligers en werkgevers op interactieve wijze bewust van de verschillen in referentiekaders en geven we handvatten en tips. Ook gaan we dieper in op hoe de deelnemers een bijdrage kunnen leveren aan de verbinding van waarden. Lees meer
Training Wet Inburgering 2021
3 handen op een wereldbol

Praktijkgerichte training

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van start gegaan en ligt de regie over de inburgering weer bij de gemeente. Onze ervaren trainers leggen de wet inhoudelijk uit. Via  casuïstiek wordt duidelijk welke regie de professional in verschillende fases van de wet heeft, zoals de brede intake, PIP en voortgang en monitoring. Op deze manier kan gewerkt worden aan een succesvolle inburgering. Lees meer
Advies en Consultancy
Groep mensen zij aan zij kijkend naar boven

Ervaren professionals uit praktijk

SosyTraining werkt met een netwerk van ervaren professionals uit de praktijk. Naast trainingen helpen we u graag op consultancy basis met onze kennis en ervaring binnen het sociaal domein en de nieuwe Wet Inburgering 2021. We zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen en gewend te werken met complexe vraagstukken. Heeft u extra inzet en/of kennis nodig binnen uw organisatie, neem dan contact op. Wij vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Lees meer

Onze partners