Training Cultuursensitief werken

Cultuursensitief werken helpt om de verschillen te overbruggen.

BEWUSTWORDING EN HANDVATTEN

Training Cultuursensitief werken

Met deze training creëren we meer bewustwording bij uw medewerkers wanneer zij met statushouders te maken krijgen. Denk daarbij aan verschillen in waarden, referentiekaders en belangenafweging, gezags- en machtsverhoudingen, humor en (in)directe communicatie. We reiken uw medewerkers handvatten aan deze interculturele dilemma’s te herkennen en daar passend op te anticiperen. Zo sluiten zij beter aan bij de uitdagingen en beleveniswereld van statushouders.

AnyConv.com__AdobeStock_332838869

Praktijkgericht

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek behandelen we onderwerpen als: Hoe kan de werkgever worden voorbereid op het aannemen van statushouders met een taalbarrière? Hoe creëert de werkgever draagvlak voor de doelgroep op de werkvloer? Naast het oefenen met gesprektechnieken maken we de deelnemers bewuster van lichaamstaal in interculturele communicatie, indirect communiceren, hun professionele houding, referentiekaders en waarden.

Kennis delen

Kennis delen is erg waardevol bij het aanleren van nieuw gedrag. De training is interactief en de trainers zorgen continu voor een prikkelende omgeving waarin deelnemers standpunten moeten verdedigen. Zo worden deelnemers gestimuleerd het gesprek en de discussie met elkaar aan te gaan.

Paper silhouette cutout of a man and a businessman drawing steps

Resultaten na de training

Na het afronden van de training kan de medewerker de handvatten en methodieken uit de training toepassen in de begeleiding van inburgeraars en/of mensen met een migratieachtergrond. Deelnemers zijn in staat om mensen met een andere culturele achtergrond intrinsiek te motiveren, een vertrouwensband op te bouwen en waarden te verbinden.

Onze partners

Kenmerken van deze training

Praktijkgericht

Deze cursus linkt continu naar voorbeelden uit de praktijk en maakt de deelnemers bewuster van lichaamstaal, houding, communicatie, referentiekaders en waarden.

Kennis delen

Kennis delen via discussie en gesprek is een waardevolle tool bij het aanleren van nieuw gedrag.

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?