Training Wet Inburgering 2021

Kennis van de kernwaarden is een belangrijke randvoorwaarde voor participatie en deelname aan de Nederlandse samenleving.

Vrouwen met een hoofddoek

BEWUSTWORDING EN HANDVATTEN

Training Wet Inburgering 2021

Met ingang van 1 januari 2022 ligt de verantwoordelijkheid voor inburgering van inburgeraars weer bij de gemeente. Met het toenemende aantal statushouders komt er daarmee veel op de gemeente af. Het werk van de professional is met de Wet Inburgering 2021 veranderd. Onze ervaren trainers leggen de wet inhoudelijk uit. Via  casuïstiek wordt duidelijk welke regie de professional in verschillende fases van de wet heeft, zoals de brede intake, PIP en voortgang en monitoring. Op deze manier kan gewerkt worden aan een succesvolle inburgering.

Ervaren trainers uit de praktijk

Training voor professionals

Onze ervaren trainers leggen de inhoud van de wet uit. We geven antwoord op vragen als: Wat houdt deze nieuwe wet precies in? Welke rol heeft u als gemeente? En hoe zorgt u als gemeente dat de inburgeraar zo snel mogelijk meedoet in Nederland? We leggen uit welke regie de professional heeft in verschillende fases van de wet, zoals de brede intake, PIP en voortgang en monitoring. Ook laten we zien hoe de wet zich verhoudt tot andere wetten binnen het gemeentelijk sociaal domein, zoals de Participatiewet.

fEKO_4243
Getekende hand in vorm van een boom met diverse kleurenhandjes

Succesvolle inburgering

Cultuursensitief inburgeren

In deze training verbreden en verdiepen we de vaardigheden van de professional op een cultuursensitieve manier. De komst van de inburgeraar vraagt immers veel van de vaardigheden en sensitiviteit van de professional om met de verschillende culturen om te gaan. SosyTraining besteedt in deze training aandacht aan een succesvolle inburgering, Door zowel de kant van de statushouder als van de professional te belichten, verbreden we de  kennis en vaardigheden die vanuit de nieuwe wet nodig zijn bij het begeleiden van inburgeraars.

De training biedt praktische handvatten en inzichten om professionals nog beter cultuursensitief te laten aansluiten bij de doelgroep zodat zij succesvol kunnen inburgeren.

Praktijkgericht en handvatten

Kenmerken Training

Bewustwording

We besteden tijdens de training veel aandacht bewustwording en interculturele sensitiviteit zowel vanuit het perspectief van de statushouder als de professional.

Praktische handvatten

De training biedt zoveel mogelijk handvatten en voorbeelden uit de praktijk met als doel de statushouders zo snel mogelijk succesvol te laten inburgeren en daarbij het nodige maatwerk kunnen toepassen. 

Onze partners

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?