Taal en werk

SosyTraining zorgt ervoor dat de werkgever en statushouder beter kunnen communiceren en samenwerken.

Maatwerk in coaching en begeleiding

Succesvol aan het werk

Goed begrip van de Nederlandse taal en werkcultuur is essentieel om aan het werk te kunnen. Taalbarrières of onbegrip over de Nederlandse werkcultuur vormen voor statushouders vaak een hindernis om aan het werk te gaan. SosyTraining geeft cultuursensitieve trainingen en intensieve persoonlijke begeleiding om deze (taal)barrières weg te nemen. Daarnaast vergroten we de zelfredzaamheid van statushouders. Zo vinden zij makkelijker hun weg naar duurzaam werk.

Cultuursensitief en praktijkgericht

Werktraject

Wij bieden statushouders begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemer is daarin belangrijk. Dat doen we met een intensief leer-werktraject, begeleid door ervaren coaches, die bedreven zijn in de taal en cultuur van de deelnemers. Lees meer

Taal op de werkvloer

Het leren van de taal van de werkvloer draagt bij aan een betere communicatie met collega’s en een duurzamer werkverband. SosyTraining biedt op maat gemaakte intensieve (vak) taaltraining aan. Afgestemd op de taal van de werkvloer of branche, waarin de statushouder werkzaam is/wordt. Lees meer

Jobcoaching

De Nederlandse werkcultuur is vaak heel anders dan statushouders gewend zijn. Hierdoor verschillen de verwachtingen van de werkgever en de statushouder. Met onze ervaren coaches zorgen wij voor een goede en soepele samenwerking tussen de werkgever en statushouder. Dat doen we onder meer met coaching, observatie, ondersteuning en reflectie. Lees meer

VCA Anderstaligen

Veel werkgevers vragen om een VCA-certificaat. Het behalen daarvan is voor statushouders – door de taalbarrière en andere werkcultuur – allesbehalve eenvoudig. In deze training leren de statushouders, op een cultuursensitieve manier en in de eigen taal, alles over de basisprincipes van ‘veilig werken in Nederland. Lees meer

Onze Werkwijze

Onze partners