Jobcoaching

De werkcultuur in Nederland is meestal heel anders dan de werkcultuur die statushouders gewend zijn. Daardoor verschillen de verwachtingen van de werkgever en statushouder wat vaak leidt tot miscommunicatie of onenigheid.

Culturele verschillen

Jobcoaching

Met jobcoaching zorgen wij ervoor dat werkgever en statushouder goed kunnen samenwerken. Onze ervaren (job) coaches zijn bruggenbouwers met dezelfde achtergrond als de statushouder. Zo ontstaat snel een vertrouwensband en taalproblemen niet in de weg. De jobcoach bezoekt regelmatig de werkvloer en werkt vaak mee. Dit doen we om de begeleiding goed af te kunnen stemmen op de wensen van de kandidaat en werkgever. 

actie
Mensen die de taal leren

Maatwerk

Vakjargon

Ook is er aandacht voor de Nederlandse (vak) taal die de statushouder nodig heeft om te communiceren met diens collega’s en werkgever en het werk naar behoren uit te voeren. Zijn er vaardigheden die de medewerker nog niet onder de knie heeft? De coach helpt deze te ontwikkelen. Met als resultaat een effectievere werknemer én een prettigere werkomgeving.

Duurzame match

Voor Statushouder en werkgever

De jobcoach staat klaar voor zowel de kandidaat als voor de werkgever. We zorgen voor een goede start, dragen bij aan het oplossen van knelpunten en zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer. De jobcoach is uw vaste aanspreekpunt. Hiermee zorgen we dat het een duurzame match wordt van beide kanten. 

Concept of a business team working together to accomplish their dream drawn with chalk on blackboard. Teamwork makes the dream work concept.

Onze partners

OUtreachend

Kenmerken begeleiding

Succes

We bekijken samen met de werkgevers wat er nodig is om het er een succes van te laten maken.

Mindset

We maken statushouders bewust van hun eigen talenten en mogelijkheden. Denken in kansen in plaats van belemmeringen.

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?