VCA Arabisch

SosyTraining heeft een unieke aanpak ontwikkeld voor statushouders die aan het werk willen waarbij veiligheid van belang is.

VEILIG WERKEN IN NEDERLAND

Training VCA Arabisch

Om je als nieuwkomer thuis te voelen in Nederland, helpt het om zo snel mogelijk mee te doen in de samenleving. Met een baan verdien je je eigen geld, bouw je een netwerk op en voel je je waardevol en nuttig. Veel werkgevers vragen om een VCA-certificaat om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Maar door de taalbarrière en andere werkcultuur is het behalen van zo’n certificaat voor statushouders allesbehalve vanzelfsprekend. 

fEKO_1785
VCA boek Arabisch

UNIEKE AANPAK VANUIT EIGEN TAAL

Nederlandse standaarden

SosyTraining traint statushouders cultuursensitief. Onze ervaren docenten spreken de taal van de deelnemers en begrijpen hun cultuur. Met deze unieke aanpak veranderen we de denk- en zienswijze van de statushouders ten opzichte van de basisprincipes van ‘veilig werken in Nederland’.

Ook raken zij doordrongen van het belang van veilig werken, iets wat in hun land van herkomst vaak anders is. SosyTraining maakt hierbij de vertaalslag naar de eigen (werk)cultuur en normen. Zo sluiten we optimaal aan bij de belevingswereld van de deelnemers.

Bewegend leren staat centraal

Werkwijze VCA

Cultuursensitieve aanpak

Door te werken met trainers met dezelfde achtergrond, brengen we veranderingen teweeg in de denkwijze van de statushouders omtrent de basisprincipes van “veilig werken in Nederland”.

Bewegend leren

We helpen de statushouders de oefenstof door middel van bewegend leren onder de knie te krijgen en leggen de regels uit op een manier die hen past. Zo vergroten we de slagingskans en daarmee de kans op werk.

Onze partners

Behaal succes met SosyTraining

Wat doen we nog meer?