Blog

Training Wet inburgering 2021 en interculturele communicatie Gemeente Houten

Diverse poppetjes zittend op een aardbol
Nieuws

Training Wet inburgering 2021 en interculturele communicatie Gemeente Houten

Gisteren heeft Sosytraining de professionals van de Gemeente Houten getraind in de nieuwe Wet inburgering en interculturele dilemma’s bij mensen met een migratieachtergrond.

Vertaalslag vanuit de praktijk
In de ochtend hebben we aantal belangrijke aspecten van de Wet besproken en zijn we aan de slag gegaan met de diverse ankerpunten vanuit de regierol van de professional:

✔️ Wanneer schaal je af?
✔️ Wanneer wijzig je van route?
✔️ Welke keuzes maak je tijdens de begeleiding van gezinsmigranten?

De ochtendsessie was sterk gericht op de vertaalslag naar de praktijk.

Opgroeien tussen twee culturen
Tijdens de middagsessie zijn we dieper ingegaan op het opgroeien tussen twee culturen en verschillende waarden van mensen met een migratieachtergrond, waaronder statushouders. We hebben overlappende thema’s besproken waarin interculturele miscommunicatie zich verschuilt, met heldere praktijkgerichte voorbeelden uitgelicht.

Verder hebben we voorbeelden geschetst van de paradoxen waarin de mensen met een migratieachtergrond zich bevinden. Bijvoorbeeld het herijken van waarden en het belang van de tijd wat migranten nodig hebben om te wennen.

De professionals hebben meer handvatten gekregen op het gebied van interculturele sensitiviteit om beter te kunnen aansluiten bij de uitdagingen en beleveniswereld van deze doelgroep.

Op weg naar deel 2
We kijken nu al uit naar dag 2 van de training waarbij we dieper ingaan op casuïstiek voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering 2021.