Blog

Training Wet inburgering 2021 en Interculturele communicatie regio Foodvalley

Logo_Foodvalley
Nieuws

Training Wet inburgering 2021 en Interculturele communicatie regio Foodvalley

De kracht van SosyTraining

Deze week was weer een succesvolle week voor SosyTraining. We mochten maar liefst zestien professionals uit de regio Foodvalley trainen in de nieuwe Wet Inburgering 2021 en cultuursensitief werken met statushouders. SosyTraining kijkt terug op twee waardevolle dagen en gezien de feedback die we mochten ontvangen hebben ook de deelnemers dit als zodanig ervaren.

Marleen Schuit, Projectleuder statushouders Foodvalley en Divosa aan het woord 
“Dat was een mooie 2-daagse training voorbereidend op de uitvoering van de nieuwe wet inburgering die op 1 januari van kracht gaat. Maar liefst zestien collega’s uit diverse gemeenten binnen AMR Foodvalley namen deel aan de training waarin de uitvoering van de wet in theorie werd toegelicht en met casuïstiek werd vertaald naar de praktijk. Mede door de boeiende component ‘interculturele communicatie en cultuursensitief werken die werd aangeboden door Mohammed al Temimi is nog meer duidelijk geworden dat de regierol die gemeenten op zich gaan nemen vraagt om vakmanschap. Een regionale samenwerking, die ook tijdens deze training door het delen van kennis en ervaring, wordt versterkt en werkt! Daar mogen we trots op zijn.

Nog een paar weken en dan is op 1 januari 2022 eindelijk de nieuwe Wet inburgering van kracht. SosyTraining is trots dat de professionals van de foodvalley voldoende handvatten in hun nieuwe regierol hebben gekregen om de Wi 2021 uit te kunnen voeren.